Rikosasiat ja esitutkinta

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusteisiin kuuluu, että rikoksesta epäillyllä/syytetyllä on oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Hänellä on myös oikeus valita haluamansa avustaja. Myös rikoksen uhrilla, asianomistajalla, on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynnissä.

Avustamme sekä rikoksesta epäiltyjä/syytettyjä että asianomistajia rikosasioiden esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä. Suosittelemme, että otatte yhteyttä avustajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia.

Rikosasian oikeudenkäynti

Rikosasia käsitellään yleensä käräjäoikeuden istunnossa, jossa kuullaan asianosaisia ja todistajia, mutta myös kirjallinen menettely on mahdollinen yksinkertaisessa asiassa. Rikosasian asianosaisia oikeudenkäynnissä ovat syyttäjä, vastaaja (syytetty) ja asianomistaja (rikoksen uhri), mikäli hänellä on asiassa omia vaatimuksia. Usein asianomistajaa kuullaan oikeudenkäynnissä henkilökohtaisesti jutun selvittämistä varten.

Esitutkinta

Rikoksesta epäillyllä ja rikoksen uhrilla on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Mikäli rikoksesta epäilty on luopunut jossakin vaiheessa oikeudestaan käyttää avustajaa, hänellä on oikeus peruuttaa myöhemmin avustajan käyttöä koskevasta oikeudesta luopuminen.

Epäillyn/syytetyn avustaminen

Rikoksesta epäilty/syytetty voi pyytää haluamaansa avustajaa puolustamaan itseään esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Tietyissä tapauksissa epäillylle/syytetylle voidaan määrätä puolustaja joko pyynnöstä tai viran puolesta. Oikeus avustajaan on tärkeää heti esitutkinnasta lähtien osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Rikoksesta epäillyllä/syytetyllä on oikeus oikeusapulain mukaiseen oikeusapuun.

Asianomistajan avustaminen

Avustaja auttaa asianomistajaa tämän oikeudellisen aseman selvittämisessä, todistelun esittämisessä ja rikoksesta johtuvien vaatimusten tekemisessä. Tämän lisäksi avustaja osallistuu rikosvastuun toteuttamiseen syyttäjän ohella. Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle valtion varoin palkatun oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten, eikä sen saaminen tuolloin riipu asianomistajan tuloista tai varallisuudesta.  Asianomistajalla on oikeus oikeusapulain mukaiseen oikeusapuun.