Asianajotoimisto Artus Ky on erikoistunut yleisjuridiikan ohella yksityisoikeuteen, rikosoikeuteen, oikeudenkäynteihin ja sovitteluun.

Asiakkaitamme ovat sekä yksityishenkilöt että yritykset. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa oikeudellista palvelua.

Olemme helposti tavoitettavissa. Alkuneuvottelu ongelmanne kartoittamiseksi puhelimitse tai sähköpostin välityksellä on maksuton.


thumb_up

Hyvä asianajajatapa tärkeää

Toimistomme asianajaja on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaja, kuten myös muut asianajotoimistossa työskentelevät lakimiehet ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajatapaa.

cast

Hyödynnämme jatkuvasti kehittyvää teknologiaa

Toimistollamme on käytössä riittävä teknologia ryhmäpuheluihin, joka mahdollistaa ryhmävideoneuvottelun. Voitte osallistua kokoukseen, neuvotteluun tai muuhun tilaisuuteen saapumatta paikan päälle ja seurata esimerkiksi asiakirjan käsittelyä suoraan kotitietokoneeltanne.

account_balance

Sovittelijana

Asianajotoimisto Artus Ky:n asianajaja toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana, sovittelijana Suomen Asianajajaliiton tarjoamassa sovintomenettelyssä niin yritysten, kuin yksityishenkilöiden välisissä riidoissa, sekä julkisena kaupanvahvistajana kiinteistöjen luovutuksissa.

assignment

Jäämistöoikeus

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme perukirjat, perinnönjakokirjat ja testamentit. Avustamme kuolinpesiä ja yksittäisiä osakkaita erilaisissa tilanteissa. Toimimme pesän osakkaan avustajana tai edustajana esimerkiksi perinnönjaossa.

people

Perheoikeus

Asianajotoimisto Artus Ky antaa asiantuntija-apua parisuhdeoikeuteen ja lapsioikeuteen liittyvissä asioissa.

business

Kiinteistöasioissa

Erikoisalaamme ovat myös kiinteistöt ja asunnot, tai asunto-osakeyhtiöitä koskevat asiat. (asuntokauppariidat ym. riidat, luovutussopimukset, vuokrasopimukset, hallinnanjakosopimukset ym. yhteisomistusasiat jne.)

language

Monikielisyys

Meillä on myös vahva kokemus ulkomaalaisasioista. Tarvittaessa saamme tulkin avuksi tilanteen edellyttäessä sitä.