Yritystiedot ja yleinen tiedonantovelvollisuus

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Artus Ky

Käyntiosoite 1: Postipolku 4b, Salla
Käyntiosoite 2: Koskikatu 25 A, Rovaniemi
Postiosoite: Naruskantie 262, 98960 Naruska
Sähköpostiosoite: juha.saari@artus.fi
Puhelinnumero: 040 821 6542
Kotisivujen verkko-osoite: https://artus.fi


Yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Artus Ky on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Artus Ky:n Y-tunnus on 1592560-4 ja arvonlisäverotunniste on FI15925604.

Asianajotoimisto Artus Ky:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä "asianajaja" – ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Artus Ky:n asianajajia valvova viranomainen on Suomen Asianajajaliitto:

PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Artus Ky:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat  

Pohjola Vakuutus Oy
Y-tunnus 1458359-3
Lapinmäentie 1
00013 Pohjola
Puh. 0303 0303
https://pohjola.fi


Asianajopalveluista pyynnöstä annettavat tiedot

 1. Noudatamme palkkiomme määräytymisessä ja laskutuksessa Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjetta. Hinnastomme palkkioperusteineen löytyy Asianajotoimisto Artus Ky:n nettisivuilta www.artus.fi

 2. Toimistomme ja sen työntekijät noudattavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta:

https://www.asianajajaliitto.fi/

 1. Toimistollamme ei ole monialatoimintaa tai yhteistyöhankkeita, jotka liittyisivät välittömästi tarjottavaan palveluun, ja jotka aiheuttaisivat eturistiriitoja.

Eturistiriitojen välttämiseksi toimistomme noudattaa edellä mainittujen hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden esteellisyyssäännöksiä.

 1. Toimistomme toimintaa ohjaavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta:

https://www.asianajajaliitto.fi/

 1. Asiakkaidemme käytettävissä ovat seuraavat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt:

  • Asianajotoiminnassa on mahdollisuus saada asianajopalkkiota koskeva erimielisyys arvioitavaksi Asianajajaliiton valvontalautakunnan toimesta. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta https://www.asianajajaliitto.fi/.

  • Asianajotoiminnassa on mahdollisuus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta https://www.asianajajaliitto.fi/.

  • Asianajotoiminnassa on mahdollisuus kuluttaja-asiakkaan saattaa asianajopalvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.kuluttajariita.fi/.