Palvelut

Tarjoamme oikeudellista osaamista monipuolisiin asianajopalveluihin yksityishenkilöille, yrityksille sekä muille yhteisöille Pohjois-Suomessa.

Katso ohesta esimerkkikategorioita tarjoamistamme palveluista.

Jäämistö- ja perintöasiat

Avustamme teitä kaikenlaisissa jäämistö- ja perintöasioissa.

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Me hoidamme sekä oikeusturvavakuutus- että oikeusapuasioita. Selvitämme tarvittaessa asiakkaan oikeuden oikeusturvaan hänen vakuutusyhtiöstään, ja teemme asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen.

Perheasiat

Annamme oikeudellista neuvontaa ja avustamme mm. avioehtoa, omaisuuden ositusta ja erottelua, lasten huoltoa, tapaamista, elatusta ja suojelua koskevissa asioissa mutta myös sovitteluissa sekä oikeudenkäynneissä.

Riita-asiat

Riita-asian hoitaminen käräjäoikeudessa on usein hankalaa ilman asiantuntevaa apua. Meiltä saat neuvoja ja apua paitsi haastehakemuksen tekemiseen ja vastausten antamiseen, myös itse oikeudenkäyntiin, näytön hankkimiseen sekä sovitteluun.

Rikosasiat ja esitutkinta

Avustamme sekä rikoksesta epäiltyjä/syytettyjä että asianomistajia rikosasioiden esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä. Suosittelemme, että otatte yhteyttä avustajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia.

Sopimusasiat

Avustamme sopimusneuvotteluissa, sopimusten laadinnassa, mutta myös sopimusriitoihin liittyvissä asioiden selvittelyssä, sovittelussa ja oikeudenkäynneissä.

Ulkomaalaisasiat

Ulkomaalaisasioiden kenttä on laaja. Avustamme etenkin kansainväliseen suojeluun liittyvissä asioissa. Käytämme tarvittaessa tulkin palveluja. Palvelemme suomen kielen ohella englanniksi ja venäjäksi.

Vahingonkorvausasiat

Vahingonkorvausasiat ovat hyvin erilaisia ja mutkikkaita riippuen sovellettavasta laista. Meillä on kokemusta vahingonkorvausasioiden hoitamisesta ja näytön hankkimisesta korvausvaatimusten perusteeksi.