Hinnasto

Noudatamme palkkiomme määräytymisessä ja laskutuksessa Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjetta. Lähtökohtaisesti hinnoittelu perustuu tuntipalkkioon, ja sen pohjalta on myös arvioitu valikoituja toimenpidehintoja.

Selvitämme tarvittaessa asiakkaan oikeuden oikeusturvaan hänen vakuutusyhtiöstään, ja teemme asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen.

Lue alempaa lisää palkkioperusteista.

Tuntihinnat

Arvioidut toimenpidehinnat

Palkkioperusteista

Ilmoitamme asiakkaalle tämän pyynnöstä tehtävää vastaanotettaessa palkkioperusteemme ja laskutuskäytäntömme, kuten myös tehtävän hoitamisesta veloitettavan palkkion. Annamme arvion niillä tiedoilla, jotka meillä on käytettävissä tehtävää vastaanotettaessa.

Laadimme asiakirjat yleensä tuntiveloituksella. Hinnastoesimerkissämme on mainittu joidenkin asiakirjojen alkaen -hintoja, ja ne koskevat riidattomia sekä yksinkertaisia asioita. Hintaan sisältyy tarvittava neuvottelu ja asiakirjan allekirjoittaminen asianajajan kanssa. Perukirjojen osalta neuvottelu, asiakirjojen hankinta, perunkirjoitus sekä perukirjan toimittaminen vertotoimistoon.

Tuntiveloitusta käyttäessämme laskutamme jokaiselta alkavalta 15 minuutilta.

Hinnastossa mainitut ”tuomioistuimen määräyksenvaraiset tehtävät” tarkoittavat esimerkiksi konkurssipesän pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan ja uskotun miehen tehtäviä.

Hakemus-, riita- ja rikosasioiden laskutus perustuu toimeksiannon vaatimaan kohtuulliseen tuntimäärään. Oikeusapuasioissa ja tuomioistuimen puolustajamääräys- sekä oikeudenkäyntiavustajamääräysasioissa palkkiomme määräytyvät oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen mukaan (tuntihinta 110 € alv 0 %, 136,40 € sis. alv 24 %).

Veloitamme tehtävän hoidosta palkkion lisäksi suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä posti-, puhelin- ja kopiointikulut.