Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Oikeudelliset palvelut maksavat. Aina oikeudellista apua tarvitsevan ei kuitenkaan itse tarvitse kustantaa kaikkia sen hoitamiseen vaadittavia menoja. Yksityishenkilöllä tai yrityksellä voi olla asiaan liittyvä oikeusturvavakuutus. Tai mikäli sellaista ei ole, yksityishenkilön on tietyin edellytyksin mahdollista saada valtion kustantamaa oikeusapua.

Me hoidamme sekä oikeusturvavakuutus- että oikeusapuasioita. Selvitämme tarvittaessa asiakkaan oikeuden oikeusturvaan hänen vakuutusyhtiöstään. Teemme myös asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein osana erilaisiin vakuutuksiin, kuten koti-, kiinteistö-, auto-, matka-, yritys- tai maatilavakuutuksiin. Mikäli henkilö olisi kuitenkin tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu oikeusapuun, hän voi saada vakuutuksensa omavastuuosuuteen ja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittävälle osalle oikeusapua. Oikeusapua on mahdollista myöntää myös siinä tapauksessa, että oikeusturvavakuutus ei ole käytettävissä asian oikeudenkäyntikuluihin.

Oikeusapu

Oikeusapua on mahdollista saada, mikäli yksityishenkilö ei itse kykene taloudellisen asemansa vuoksi suorittamaan oikeudellisen asian hoitamiseen vaadittuja menoja. Sitä annetaan oikeudelliseen neuvontaan, tarpeellisiin toimenpiteisiin sekä avustamiseen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Siihen kuuluu myös vapautus eräistä oikeusapulaissa säädetyistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista oikeusapulaissa säädetyllä tavalla. Oikeusavun hakija voi valita oikeudenkäyntiasioiden osalta, haluaako hän avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan. Yksityisen avustajan voi yleensä saada riitaisiin hakemusasioihin, riita-asioihin, rikosasioihin sekä hallinnollisiin valitusasioihin.